Met wie werken wij samen

Vaak worden patiënten door een arts verwezen voor bekkenfysiotherapie / geregistreerd bekkenfysiotherapeut.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zelf een afspraak te maken zonder een verwijzing.

Wij werken samen met huisartsen in de regio, verloskundigen, urologen, gynaecologen, seksuologen, chirurgen en MDL specialisten. Zo zien we onder andere patiënten vanuit het LUMC, het Alrijne Ziekenhuis te Leiden en Leiderdorp, de Keizerkliniek en de Rooseveltkliniek.
We participeren daarnaast in patiëntenbesprekingen bij de afdelingen Urologie en Seksuologie in het LUMC.
Ook werken we heel nauw samen met manueel therapeuten. Wanneer er niet alleen sprake blijkt te zijn van bekken- en bekkenbodemklachten, maar ook klachten hoger in de rug.

In samenwerking met de Verloskundigenpraktijk Oegstgeest zijn we gestart met preventie van bekkenbodemklachten na de bevalling. Door middel van een eenvoudige vragenlijst met vragen over plassen, ontlasten, pijn in het bekken en verzakkingen kunnen pas bevallen vrouwen inzicht krijgen in het functioneren van de bekkenbodem en eventueel verwezen worden naar de bekkenfysiotherapeut.

Deze vragenlijst kunt u op onze website vinden.